Bel Gratis (Binnen Nederland) 0800-0008 Hoofdnummer: (0174) - 769078 info@obesitras.nl

Privacy Verklaring

Obesitras BV gevestigd en kantoorhoudende te Platinaweg 25, 2544 EZ te Den Haag, (bezoek uitsluitend op afspraak) hierna te noemen “Obesitras BV” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers.

Obesitras BV verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert Obesitras BV u over de manier waarop Obesitras BV uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Obesitras BV worden aangeboden op www.obesitras.nl.

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

1. Bestelling

uw bestelling heeft Obesitras BV uw naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en soms ook uw telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we uw bestelling bezorgen en uw op de hoogte houden over uw bestelling. Obesitras BV verstrekt deze gegevens ook aan anderen als dat nodig is voor een bestelling, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten en ons distributiecentrum. Als u op www.obesitras.nl bij een externe verkoper bestelt, geeft Obesitras BV uw gegevens aan deze verkoper. We eisen van onze externe verkopers dat ze net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaan als Obesitras BV dat doet.

2. Uw account

In uw account op www.obeitras.nl slaat Obesitras BV onder andere de volgende informatie op: uw naam, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, gegevens over uw eerdere bestellingen, reviews die u hebt geplaatst, opgegeven informatie en interesses & adres(sen).

3. Social media

Op sommige plekken op www.obesitras.nl, kunt u met uw social media-account inloggen. Uw winkelgedrag kan dan zichtbaar worden op uw social media-account. Obesitras BV krijgt geen toegang tot uw social media-account.

4. Andere doeleinden

Tot slot kan Obesitras BV uw gegevens gebruiken voor andere doeleinden, zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van uw gegevens.

Artikel 2 Doorgifte aan derden

1. Obesitras BV geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij: a) De doorgifte geschiedt aan een door Obesitras BV voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Obesitras BV een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens; b) Obesitras BV op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Artikel 3 Beveiliging van gegevens

1. Obesitras BV maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Obesitras BV ontvangt.

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u eenverzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar info@obesitras.nl of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van het website.

Artikel 5 Cookies

1. Het is mogelijk dat Obesitras BV tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”-functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op www.obesitras.nl werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen. 

Artikel 6 Aansprakelijkheid Obesitras BV

1. Obesitras BV heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Obesitras BV verwerkt ten behoeve van www.obesitras.nl. Obesitras BV accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Artikel 7 Bewaartermijn

1. Obesitras BV bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek aan www.obesitras.nl, tenzij Obesitras BV op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring

1. Obesitras BV behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via www.cyba.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van www.obesitras.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en www.obesitras.nl in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 29-10-2018.

Bezoekadres

Uitsluitend op afspraak.
Obesitras BV
Platinaweg 25
2544 EZ Den Haag
KVK: 69796971
BTW: NL858015845B01

Op de hoogte blijven van acties en aanbiedingen?