Bel Gratis (Binnen Nederland) 0800-0008 Hoofdnummer: (0174) - 769078 info@obesitras.nl

Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.obesitras.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Obesitras. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aanbieden.

Intellectueel eigendom:

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Obesitras, is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Obesitras.

Prijzen:

Vanwege de diverse mogelijke samenstellingen van de Obesitras-matrassen kunnen wij alleen met gepersonaliseerde offertes werken. Obesitras streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van, of de inhoud op deze website onvolledig en/of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Obesitras aanvaardt geen aansprakelijkheid voor informatie die op websites staan waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Ervaringen en medische disclaimer:

Het gebruik van de Obistras is volledig op eigen risico. Aan ervaringen of uitspraken van andere gebruikers kunnen geen rechten ontleend worden. Bij lichamelijke klachten raden wij u te allen tijde aan een medisch professional in te schakelen. Obesitras is in geen enkel opzicht een vervanging van enige vorm van therapie bij lichamelijke klachten.

Proefslapen en Obesitras – uitproberen:

Het aanbod om de Obesitras vrijblijvend uit te proberen is onder voorbehoud dat uw aanvraag door Obesitras goedgekeurd wordt. Obesitras heeft het recht een aanvraag af te wijzen en hoeft daarvoor geen reden op te geven. Obesitras bepaalt in overleg met de aanvrager wanneer de testperiode in zal gaan. Daarbij houden we zo veel mogelijk rekening met uw wensen.

Wijzigingen:

Mocht deze disclaimer gewijzigd worden, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.obesitras.nl op deze pagina.

Bezoekadres

Uitsluitend op afspraak.
Obesitras BV
Platinaweg 25
2544 EZ Den Haag
KVK: 69796971
BTW: NL858015845B01

Op de hoogte blijven van acties en aanbiedingen?